Over deze Site

Musterring International Josef Höner GmbH & Co. KG

Hauptstr. 134-140 D-33378 Rheda-Wiedenbrück

Commanditair vennootschap: Kantongerecht Gütersloh HRA5016
Hoofdelijk aansprakelijke vennoten: Oliver Höner, Hendrik Höner, Alexander Höner
Musterring Verwaltungs-GmbH: Kantongerecht Gütersloh HRB 5571
Directie: Oliver Höner, Alexander Höner
Btw-nr.: DE 126 779 740

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Inhoud

De inhoud van deze pagina's is zorgvuldig bewerkt en gecontroleerd. Musterring International Josef Höner GmbH & Co. KG aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of de kwaliteit van de beschikbaar gestelde informatie.

Schadeclaims tegen Musterring International Josef Höner GmbH & Co. KG, die betrekking hebben op schade van materiële of ideële aard, veroorzaakt door het gebruik of het niet-gebruik van de getoonde informatie of door foutieve of onvolledige informatie, zijn in principe uitgesloten, voor zover niet kan worden bewezen dat Musterring International Josef Höner GmbH & Co. KG met aantoonbaar opzettelijke of grove nalatigheid heeft gehandeld.

Musterring International Josef Höner GmbH & Co. KG behoudt uitdrukkelijk het recht voor om delen van de pagina of het totale aanbod zonder voorafgaande aankondiging te veranderen, aan te vullen, te verwijderen of de publicatie op te schorten.

Links

Voor zover Musterring International Josef Höner GmbH & Co. KG direct of indirect verwijst naar vreemde internetpagina's ("links"), is Musterring International Josef Höner GmbH & Co. KG alleen aansprakelijk wanneer het over gedetailleerde kennis beschikt over de inhoud en het Musterring technisch mogelijk en verantwoord is om het gebruik ervan in het geval van onrechtmatige content te verhinderen.

Musterring International Josef Höner GmbH & Co. KG verklaart hiermee uitdrukkelijk dat op het tijdstip van het plaatsen van de link de gekoppelde pagina's geen illegale content bevatten. Musterring International Josef Höner GmbH & Co. KG heeft geen enkele invloed op de actuele en toekomstige vormgeving van de gekoppelde pagina's. Musterring International Josef Höner GmbH & Co. KG distantieert zich hierbij daarom uitdrukkelijk van alle inhoudelijke veranderingen die na het plaatsen van de links op de gekoppelde pagina's zijn uitgevoerd. Dat geldt ook voor notities van derden in de door Musterring International Josef Höner GmbH & Co. KG ingerichte gastenboeken, discussiefora en mailinglijsten.

Musterring International Josef Höner GmbH & Co. KG is niet verantwoordelijk voor de inhoud, de beschikbaarheid, de juistheid en de exactheid van de gekoppelde pagina's, hun aanbiedingen, links of advertenties. Musterring International Josef Höner GmbH & Co. KG is niet aansprakelijk voor illegale, foutieve of onvolledige content en in het bijzonder niet voor schade die ontstaat door het gebruik of niet-gebruik van informatie die op de gekoppelde pagina's wordt aangeboden.

Copyright

Musterring International Josef Höner GmbH & Co. KG streeft ernaar de geldende auteursrechten in alle publicaties na te komen. Mocht desalniettemin het auteursrecht worden geschonden, zal Musterring International Josef Höner GmbH & Co. KG het betreffende object na melding uit zijn publicatie verwijderen, resp. het desbetreffende auteursrecht vermelden.

Alle merk en handelsmerken die binnen het internetaanbod worden genoemd en zo nodig door derden worden beschermd, vallen onbeperkt onder de bepalingen van het desbetreffende, geldende merkrecht en de eigendomsrechten van de desbetreffende, geregistreerde eigenaren. Louter en alleen vanwege het vermelden mag niet worden geconcludeerd dat handelsmerken niet door rechten van derden beschermd worden.

Het auteursrecht voor de eigen content van Musterring International Josef Höner GmbH & Co. KG op het domein www.musterring.com komt enkel Musterring International Josef Höner GmbH & Co. KG toe. Een verveelvoudiging van dergelijke afbeeldingen, geluiden of teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is zonder de uitdrukkelijke toestemming van Musterring International Josef Höner GmbH & Co. KG niet toegestaan.

Rechtskracht

Deze uitsluiting van aansprakelijkheid moet als deel van het internetaanbod worden gezien, van waaruit naar deze pagina wordt verwezen. Voor zover delen of afzonderlijke formuleringen van deze tekst niet, niet meer of niet volledig voldoen aan de geldende rechtspositie, blijven de inhoud en de geldigheid van de overige delen van het document hiervan onverlet.

Design, concept en technische realisiering

Burg GmbH
burgdigital
www.burgdigital.de