Privacybeleid

Privacyverklaring

Privacybescherming is een kwestie van vertrouwen en uw vertrouwen is heel belangrijk voor ons. Wij respecteren uw privésfeer en uw privacy. De bescherming en het verzamelen, verwerken en gebruik van uw persoonsgegevens in overeenstemming met de wet is daarom voor ons een belangrijke kwestie. Opdat u zich bij het bezoek aan onze webpagina's veilig voelt, nemen wij bij de verwerking van uw persoonlijke gegevens de wettelijke bepalingen streng in acht. Daarom willen wij u hier over het verzamelen en verwerken van de gegevens informeren.

 

Verzamelen, gebruik en verwerking van persoonsgegevens

Wij verzamelen alleen dan gegevens voor verwerking en gebruik van persoonsgegevens wanneer u vrijwillig besluit de gegevens in te voeren of u uitdrukkelijk akkoord verklaart. In dergelijke gevallen accepteert u hierdoor de volgende gebruiksvoorwaarden.

Wanneer u onze website bezoekt, worden op onze servers automatisch bepaalde gegevens ten behoeve van de systeemadministratie, voor statistische of voor beveiligingsdoeleinden opgeslagen. Het gaat daarbij om de naam van uw internetprovider, eventueel uw IP-adres, de versie van uw browsersoftware, het besturingssysteem van uw computer waarmee de website wordt bezocht, de website van waaraf u ons bezoekt, de websites die u bij ons bezoekt en zo nodig zoekwoorden die u gebruikt hebt om onze website te vinden. Deze gegevens kunnen in sommige gevallen gevolgtrekkingen over een bepaalde bezoeker van de website mogelijk maken. Persoonsgegevens worden in dit verband echter niet verwerkt. Het gebruik van dergelijke gegevens gebeurt uitsluitend anoniem.

Wanneer u zelf uw persoonsgegevens beschikbaar stelt, zullen wij bovendien deze gegevens niet buiten de wettelijk toegestane of buiten een door u akkoord verklaard aangegeven kader gebruiken, verwerken of doorgeven. Voor zover wij voor de uitvoering en afhandeling van verwerkingsprocessen gebruikmaken van de diensten van derden, worden de bepalingen van de Duitse federale wet op de gegevensbescherming in acht genomen.

Daarnaast geven wij uw gegevens alleen door wanneer wij daartoe wettelijk, door officiële of juridische verordeningen, verplicht zijn.

Wij geven uw gegevens in het geval van een kredietrisico (naam, adres, mailadres, gegevens over onderneming en eventueel contract- en vorderingsgegevens) ten behoeve van een toetsing van de kredietwaardigheid alsook voor de controle van de juistheid van het opgegeven adres en ten behoeve van de incassoverwerking door aan de IHD Gesellschaft für Kredit und Forderungsmanagement mbH, Augustinusstr. 11 B, 50226 Frechen, Duitsland, en eventueel aan andere samenwerkende kredietbureaus. De rechtsgrond voor deze doorgifte zijn artikel 6 1 b) AVG en artikel 6 1 f) AVG. Doorgiftes op grond van artikel 6 1 f) AVG zijn alleen toegestaan, voor zover die noodzakelijk zijn voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van onze onderneming en de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot de bescherming van de persoonsgegevens nopen, niet zwaarder wegen.

 

Uw rechten

Wijzigingen in onze "Informatie over de privacybescherming" worden op deze pagina gepubliceerd. Op die manier kunt u op elk gewenst moment nagaan welke gegevens wij opslaan, hoe wij ze verzamelen en gebruiken.

U hebt natuurlijk op elk moment het recht om een door u gegeven toestemming voor het gebruik en de verwerking van persoonsgegevens te herroepen met effect voor de toekomst. Neemt u in dat geval contact op via het volgende adres:

Musterring International

Josef Höner GmbH & Co. KG
Hauptstr. 134-140
33378 Rheda-Wiedenbrück, Duitsland

Telefoon: +49 52 42 / 592 01
Fax: +49 52 42 592 149

E-mail: datenschutzDYXV KEJImusterringCZYW LFKJde

 

 

Gegevensbescherming commissaris

bits + bytes it-solutions GmbH & Co. KG
Bahnhof Weidenau 6
57076 Siegen, Duitsland

Telefon: 0700-20301030

E-Mail: datenschutzDYXV KEJIbits-bytesCZYW LFKJde

 

Duur van de opslag

Persoonsgegevens die wij via onze website hebben ontvangen, worden slechts zo lang opgeslagen totdat het beoogde doel, waarvoor ze naar ons zijn verstuurd, is bereikt. Voor zover commerciële en fiscaal-wettelijke bewaartermijnen in acht moeten worden genomen, kan de duur van de opslag van bepaalde gegevens tot 10 jaar bedragen.

 

Gebruik van cookies

Cookies zijn gegevensbestanden die van de webserver naar de webbrowser van de gebruiker zijn verstuurd en daar voor een later gebruik worden opgeslagen. Of cookies kunnen worden opgeslagen, bepaalt u zelf, door uw browser dusdanig in te stellen dat u voor de opslag van een cookie wordt geïnformeerd en een opslag pas plaatsvindt wanneer u dat uitdrukkelijk accepteert.

Wij gebruiken onze cookies uitsluitend om informatie over het gebruik van ons webaanbod te verzamelen en daarnaast voor statistische doeleinden.

 

Privacyverklaring voor het gebruik van Facebook-plugins (Like-knop)

Op onze pagina's zijn de plugins van het sociale netwerk Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA) geïntegreerd. De Facebook-plugins herkent u aan het Facebook-logo of de "Like"-knop ("Vind ik leuk") op onze pagina. Een overzicht van de Facebook-plugins vindt u hier: developers.facebook.com/docs/plugins/.

Wanneer u onze pagina's bezoekt, wordt via de plugin een directe verbinding tussen uw browser en de Facebook-server tot stand gebracht. Facebook ontvangt daardoor de informatie dat u met uw IP-adres onze pagina hebt bezocht. Wanneer u op de "Like"-knop van Facebook klikt terwijl u bent aangemeld bij uw Facebook-account, kunt u de content van onze pagina's koppelen met uw Facebook-profiel. Daardoor kan Facebook het bezoek aan onze pagina's met uw gebruikersaccount verbinden. Wij wijzen u erop dat wij als aanbieder van de pagina's geen kennis ontvangen van de inhoud van de doorgestuurde gegevens evenals het gebruik ervan door Facebook. Meer informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van Facebook op de-de.facebook.com/policy.php.

Wanneer u niet wilt dat Facebook het bezoek aan onze pagina's aan uw Facebook-gebruikersaccount kan koppelen, dient u zich af te melden bij uw Facebook-gebruikersaccount.

 

Privacyverklaring voor het gebruik van Google Analytics

Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalyseservice van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogeheten "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Is IP-anonimisering op deze website geactiveerd, wordt uw IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie en andere verdragslanden van de Europese Economische Ruimte echter eerst door Google ingekort.

Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar vervolgens ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en andere met het gebruik van de website en van het internet samenhangende diensten te verschaffen voor de beheerder van de website Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden in het kader van Google Analytics, wordt niet met andere gegevens van Google gecombineerd.

U kunt het opslaan van cookies voorkomen met behulp van de betreffende instelling in uw browsersoftware. Wij wijzen u er echter op, dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt daarnaast het verzenden van de gegevens die door de cookies zijn verzameld en aan uw gebruik van de website zijn gerelateerd (waaronder uw IP-adres) naar Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen, door de plugin voor uw browser te downloaden en te installeren die via de volgende link beschikbaar is: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 

Google remarketingtechnologie

Deze website maakt gebruik van de remarketingtechnologie van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). Hierdoor worden gebruikers die onze internetpagina's al bezocht hebben en interesse hebben getoond in het aanbod, door gerichte reclame op de pagina's van het Google-advertentienetwerk opnieuw aangesproken. Het weergeven van de reclame gebeurt door het gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de computer van de gebruiker worden opgeslagen. Met behulp van de tekstbestanden kan het gebruikergedrag tijdens het bezoek aan de website worden geanalyseerd en aansluitend voor gerichte productaanbevelingen en reclame op basis van interesses worden gebruikt.

Wanneer u geen reclame op basis van interesses wilt ontvangen, kunt u het gebruik van cookies door Google voor dit doeleinde uitschakelen, door naar de pagina www.google.de/settings/ads te surfen.

 

Privacyverklaring voor het gebruik van Google +1

Registratie en doorgifte van informatie:

met behulp van de Google +1-knop kunt u informatie wereldwijd publiceren. Via de Google +1-knop ontvangen u en andere gebruikers gepersonaliseerde content van Google en onze partners. Google slaat zowel de informatie op dat u +1 voor een content hebt gegeven als ook informatie over de pagina die u tijdens het klikken op +1 hebt bekeken. Uw +1-beoordelingen kunnen als verwijzingen samen met uw profielnaam en uw foto in Google-diensten, zoals bijv. in zoekresultaten of in uw Google-profiel of op andere plaatsen op websites en advertenties in internet worden weergegeven.

Google registreert informatie over uw +1-activiteiten om de Google-diensten voor u en anderen te verbeteren. Om de Google +1-knop te kunnen gebruiken, hebt u een wereldwijd, zichtbaar, openbaar Google-profiel nodig dat ten minste de naam die voor het profiel is gekozen, moet bevatten. Deze naam wordt in alle Google-diensten gebruikt. In sommige gevallen kan deze naam ook een andere naam vervangen, die u hebt gebruikt bij het delen van content via uw Google-account. De identiteit van uw Google-profiel kan worden getoond aan gebruikers die uw e-mailadres kennen of over andere identificatiegegevens over u beschikken.

Statistische evaluaties met Matomo

Deze website maakt gebruik van Matomo, een open-source-software voor de statistische evaluatie van bezoekers. Matomo maakt gebruik van cookies, die op uw computer worden opgeslagen en waarmee een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk is. De informatie over uw gebruik van dit internetaanbod die door deze cookie wordt gegenereerd, wordt op de server van de aanbieder in Duitsland opgeslagen. Het IP-adres wordt meteen na de verwerking en voor de opslag ervan anoniem gemaakt. U kunt de installatie van cookies voorkomen met behulp van de betreffende instelling in uw browsersoftware. Wij wijzen u er echter op, dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.

Een belangrijke tip: wanneer u uw cookies wist, wordt ook uw opt-out-cookie gewist en zult u weer door Matomo worden geregistreerd. In dat geval zult u opnieuw protest moeten aantekenen om door de webanalyse te worden uitgesloten.