Spring naar hoofd-inhoud

Gegevensbescherming

Privacyverklaring

Gegevensbescherming is een kwestie van vertrouwen. Uw vertrouwen gaat ons aan het hart. Wij respecteren uw privacy en houden wat privé is ook echt privé. De bescherming van uw persoonsgegevens die wij op wettige wijze verzamelen, verwerken en gebruiken, dragen wij dan ook hoog in het vaandel. U kunt gerust zijn als u onze website bezoekt. Bij het verwerken van uw persoonsgegevens passen wij de wettelijke bepalingen strikt toe. Wij informeren u graag over de manier waarop wij gegevens verzamelen en gebruiken.

Verzamelen, gebruiken en verwerken van persoonsgegevens

Wij alleen verzamelen persoonsgegevens voor verwerking en gebruik wanneer u deze vrijwillig invoert of daartoe uitdrukkelijk toestemming geeft. Op die manier stemt u in met de volgende gebruiksvoorwaarden.

Als u onze website bezoekt, worden op onze servers automatisch bepaalde gegevens opgeslagen omwille van systeembeheer, voor statistische doeleinden of met het oog op beveiliging. Het gaat dan om de naam van uw internetprovider, soms uw IP-adres, de softwareversie van uw browser, het besturingssysteem van de computer waarmee de website wordt bezocht, de website vanwaaruit de toegang wordt gezocht, de pagina's die u op onze website bezoekt en evt. zoekwoorden die u hebt gebruikt om onze website te vinden. In sommige gevallen kunnen deze gegevens uitsluitsel geven over een bepaalde bezoeker van de website. In dit verband wordt echter geen gebruik gemaakt van persoonsgegevens. Het gebruik van dit type gegevens vindt uitsluitend anoniem plaats.

Wanneer u ons uw persoonsgegevens ter beschikking stelt, beperken wij het gebruik, de verwerking en overdracht van deze gegevens tot wat wettelijk is toegestaan of tot hetgeen waarvoor u toestemming hebt gegeven. Voor zover wij voor de uitvoering en afwikkeling van verwerkingsprocessen diensten van derden inhuren, zijn de bepalingen van de Duitse federale wet over gegevensbescherming van kracht.

Daarbuiten geven wij uw gegevens alleen door wanneer wij daartoe op aanwijzing van een instantie of op gerechtelijk bevel wettelijk verplicht zijn.

In het geval van een kredietrisico dragen wij uw gegevens (naam, adres, e-mailadres, bedrijfsgegevens en evt. gegevens over contracten en claims) ter beoordeling van de kredietwaardigheid alsmede ter controle van het vermelde adres en ten behoeve van incassovordering over aan IHD Gesellschaft für Kredit und Forderungsmanagement mbH, Augustinusstr. 11 B, 50226 Frechen, en zo nodig aan samenwerkende handelsinformatiebureaus. De wettelijke grondslagen voor deze overdracht zijn artikel 6 I b en 6 I f DSGVO (de Duitse privacywet). Overdracht op grond van artikel 6 I f DSGVO is alleen toegestaan als dit voor de behartiging van onze gerechtvaardigde bedrijfsbelangen vereist is en wanneer de belangen of grondrechten en -vrijheden van de betreffende persoon van wie de persoonsgegevens bescherming behoeven, niet zwaarder wegen.

Uw rechten

Wijzigingen in onze toelichting op de gegevensbescherming worden op deze pagina gepubliceerd. Zo heeft u altijd de mogelijkheid om na te gaan welke gegevens wij bewaren en hoe wij deze verzamelen en gebruiken.

U heeft ten alle tijde het recht om uw toestemming voor het gebruik en de verwerking van uw persoonsgegevens in de toekomst te herroepen.  Neem dan contact op met:

Musterring International

Josef Höner GmbH & Co. KG
Hauptstr. 134-140
D-33378 Rheda-Wiedenbrück

Telefoon: +49 52 42 / 592 01
Telefax: +49 52 42 / 592 149

E-mail: datenschutz@musterring.de

Functionaris voor gegevensbescherming

bits + bytes it-solutions GmbH & Co. KG
Krombacher Straße 24
57223 Kreuztal, Duitsland

Telefoon: +49 (0)700-20301030

E-mail: datenschutz@bits-bytes.de

Bewaartermijn

Persoonsgegevens die via onze website aan ons ter beschikking worden gesteld, worden slechts bewaard tot het doel is bereikt waarvoor de gegevens aan ons zijn toevertrouwd. Voor zover handels- en belastingwetgeving in acht moeten worden genomen, kan de bewaartermijn van bepaalde gegevens oplopen tot 10 jaar.

Toestemmingsbeheer

Cookies zijn kleine gegevensbestanden die door de webservers naar de browser van de gebruiker worden gestuurd en daar worden opgeslagen voor later gebruik. U bepaalt zelf of cookies kunnen worden geplaatst door uw browser zo in te stellen, dat u een melding krijgt als er een cookie nodig is en deze pas wordt opgeslagen als u daarvoor uitdrukkelijk toestemming geeft.

Wij gebruiken cookies uitsluitend voor analyse van het gebruik van onze website en voor statistische doeleinden.

Gebruik van cookies

Voor onze website maken wij gebruik van cookietechnologie voor toestemmingsbeheer van Consentmanager AB om uw toestemming te vragen om bepaalde cookies in uw browser op te slaan en te documenteren volgens de voorschriften voor gegevensbescherming. De aanbieder van deze dienst is het Duitse bedrijf Händlerbund Management AG, Torgauer Str. 233, ArcusPark / Haus B, D-04347 Leipzig (Duitsland).

Als u onze website bezoekt wordt er een cookie voor toestemmingsbeheer opgeslagen in uw browser, waarin uw specifieke toestemming of herroeping ervan wordt opgeslagen. Deze gegevens worden overgedragen aan het bedrijf dat het toestemmingsbeheer voor ons uitvoert.

De geregistreerde gegevens worden bewaard tot u ons vraagt deze te verwijderen, u zelf de cookie wist of het doel voor het bewaren van gegevens komt te vervallen. Wettelijk verplichte bewaartermijnen blijven onverminderd van kracht. Meer informatie over de gegevensverwerking via cookies vindt u op

https://www.haendlerbund.de/de/datenschutzerklaerung.

Om de wettelijk vereiste toestemming voor het gebruik van cookies te verkrijgen, wordt gebruik gemaakt van cookietechnologie. De wettelijke grondslag hiervoor is artikel 6, par. 1 lid. c DSGVO.

Privacyverklaring voor het gebruik van Facebookplug-ins (vind-ik-leukknop)

Op onze website zijn plug-ins geïntegreerd van het sociale netwerk Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, VS). De Facebookplug-ins zijn te herkennen aan het Facebooklogo of de vind-ik-leukknop op onze website. Op developers.facebook.com/docs/plugins/ vindt u een overzicht van de Facebookplug-ins.

Wanneer u onze website bezoekt, maakt de plug-in een directe verbinding tussen uw browser en de server van Facebook. Zo wordt Facebook geïnformeerd dat u met uw IP-adres onze website heeft bezocht. Wanneer u de vind-ik-leukknop van Facebook aanklikt terwijl u in Facebook bent ingelogd, kunt u de inhoud van onze website aan uw Facebookprofiel koppelen. Dan kan Facebook het bezoek aan onze website aan uw gebruikersaccount toewijzen. Wij wijzen u erop dat wij als aanbieder van de website geen kennis hebben van de inhoud van de overgedragen gegevens en evenmin van het gebruik ervan door Facebook. Meer informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van Facebook op nl-nl.facebook.com/policy.php.

Als u niet wilt dat Facebook het bezoek aan onze website aan uw gebruikersaccount kan toewijzen, log dan eerst uit bij Facebook.

Privacyverklaring voor het gebruik van Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde cookies, tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen om uw gebruik van de website te kunnen analyseren. De informatie uit de cookie over het gebruik van deze website wordt overgedragen naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. In het geval dat u op deze website heeft gekozen voor IP-anonimisering dan wordt uw IP-adres afgekort binnen de EU-lidstaten of in andere landen die de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben getekend.

Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres overgedragen naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar afgekort. In opdracht van de exploitant van deze website gebruikt Google de informatie om uw gebruik van de website te analyseren, om te rapporteren over de websiteactiviteiten en om andere diensten aan de website-exploitant te leveren die verband houden met het gebruik van de website en internet. Het IP-adres van uw browser dat via Google Analytics is overgedragen, wordt niet gekoppeld aan andere gegevens van Google.

U kunt het plaatsen van cookies voorkomen door de desbetreffende optie in uw browsersoftware in te stellen. Wij wijzen u erop dat u dan echter niet de beschikking heeft over de volledige functionaliteit van de website. Verder kunt u met een browserplug-in ook nog voorkomen dat de informatie uit de cookie en de gegevens op basis van uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) op Google wordt geregistreerd of door Google worden verwerkt. Deze browserplug-in kunt u via de volgende link downloaden en installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Google-tagmanager

Deze website maakt gebruik van de tagmanager van Google.Dit hulpmiddel maakt geen gebruik van cookies en legt geen persoonsgegevens vast. Er worden alleen tags aangebracht. De Google-tagmanager zorgt voor activering van andere tags die op hun beurt gegevens bevatten, maar ook deze gegevens worden door Google-tagmanager niet gebruikt. Bij deactivering van cookies geldt deze voor alle trackingtags die bij Google-tagmanager in gebruik zijn.

Remarketingtechnologie van Google

Deze website maakt gebruik van de remarketingtechnologie van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; "Google"). Hiermee worden gebruikers die onze website al eerder bezochten en interesse toonden in ons aanbod, met doelgerichte reclame op websites van het Google-reclamenetwerk opnieuw benaderd. Voor het plaatsen van de reclame wordt gebruik gemaakt van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de computer van de gebruiker worden opgeslagen. Met behulp van de tekstbestanden kan het gedrag van de gebruikers bij hun bezoek aan de website worden geanalyseerd en vervolgens worden benut voor het gericht aanbevelen van producten en voor reclame op basis van interesse.

Als u geen reclame wilt krijgen op basis van uw interesse, kunt u het gebruik van cookies voor dit doel door Google deactiveren via www.google.de/settings/ads.

Privacyverklaring voor het gebruik van Google +1

Registratie en overdracht van gegevens:
Met behulp van de knop +1 van Google kunt u informatie wereldwijd publiceren. Via de knop +1 van Google krijgen u en andere gebruikers gepersonaliseerde inhoud van Google en onze partners. Google bewaart dan zowel dat u bij bepaalde inhoud op +1 hebt gedrukt als informatie over de website die u bij het klikken op +1 hebt bekeken. Uw +1-kliks kunnen samen met uw profielnaam en -foto in Google-diensten als aanwijzingen worden getoond, zoals in zoekresultaten of in uw Google-profiel of op andere plekken op websites en advertenties op internet.

Google slaat via uw +1-activiteiten informatie op om de Google-diensten voor u en anderen te verbeteren. Om gebruik te kunnen maken van de +1-knop heeft u een openbaar Google-profiel nodig dat wereldwijd kan worden ingezien en dat in ieder geval de voor het profiel gekozen naam bevat. Deze naam wordt in alle Google-diensten gebruikt. Deze naam kan in sommige gevallen ook in de plaats komen voor een andere naam die u gebruikte bij het delen van inhoud via uw Google-account. De identiteit van uw Google-profiel kan aan gebruikers worden getoond, die uw e-mailadres kennen of over andere informatie beschikken aan de hand waarvan u geïdentificeerd kunt worden.

Statistische analyse met Matomo

Deze website maakt gebruik van Matomo, een opensourceprogramma voor statistische analyse van toegang door bezoekers. Matomo gebruik cookies die op uw computer worden opgeslagen om uw gebruik van de website te kunnen analyseren. De informatie uit de cookie over het gebruik van dit internetaanbod opgeslagen op de server van de aanbieder in Duitsland. Het IP-adres wordt na het verwerken ervan meteen geanonimiseerd, voordat het wordt opgeslagen. U kunt het plaatsen van cookies voorkomen door de desbetreffende optie in uw browsersoftware in te stellen. Wij wijzen u erop dat u dan echter niet de beschikking heeft over de volledige functionaliteit van de website.

Tracking is bij u momenteel niet actief, omdat uw browser ons heeft laten weten dat u niet gevolgd wilt worden. Dit betreft een browserinstelling. Om tracking weer aan te zetten, moet u bij de browserinstellingen de bescherming tegen volgen deactiveren.

Een belangrijke aanwijzing: Als u cookies verwijdert, wordt ook uw opt-outcookie gewist en wordt u weer door Matomo geregistreerd. In dat geval moet u opnieuw bezwaar maken om van de webanalyse te worden uitgesloten.