Spring naar hoofd-inhoud

Impressum

Musterring International Josef Höner GmbH & Co. KG

Hauptstr. 134-140 D-33378 Rheda-Wiedenbrück, Duitsland

Telefoon: 05242 592-01
E-mail: info@musterring.de

Commanditaire vennootschap: Amtsgericht Gütersloh HRA5016
Beherende vennoot: Oliver Höner, Hendrik Höner, Alexander Höner
Musterring Verwaltungs-GmbH: Amtsgericht Gütersloh HRB 5571
Bedrijfsleiding: Oliver Höner, Alexander Höner
Btw-id: DE 126 779 740

Disclaimer

Inhoud

De inhoud van deze website wordt zorgvuldig samengesteld en gecontroleerd. Musterring International Josef Höner GmbH & Co. KG aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de informatie die wordt aangeboden.

Aansprakelijkheidsclaims tegen Musterring International Josef Höner GmbH & Co. KG, die betrekking hebben op materiële of immateriële schade die is veroorzaakt door het gebruik of niet-gebruik van de verstrekte informatie of door onjuiste of onvolledige informatie, zijn principieel uitgesloten, op voorwaarde dat er geen sprake is van aantoonbare opzet of grove nalatigheid door Musterring International Josef Höner GmbH & Co. KG.

Musterring International Josef Höner GmbH & Co. KG behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van de inhoud of de gehele inhoud van de website te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen of zonder voorafgaande kennisgeving de publicatie ervan te staken.

Links

In het geval Musterring International Josef Höner GmbH & Co. KG direct of indirect naar externe websites verwijst ('links'), kan Musterring International Josef Höner GmbH & Co. KG uitsluitend enige aansprakelijkheid hieromtrent aanvaarden wanneer over uitgebreide kennis van de inhoud wordt beschikt en het technisch mogelijk en redelijk is om het gebruik te voorkomen in het geval van illegale inhoud.

Musterring International Josef Höner GmbH & Co. KG verklaart hiermee uitdrukkelijk dat deze externe websites op het moment van het plaatsen van de links naar deze websites, geen illegale inhoud bevatten. Musterring International Josef Höner GmbH & Co. KG heeft op geen enkele manier invloed op de huidige en toekomstige inhoud van de externe websites waar de links naar verwijzen. Musterring International Josef Höner GmbH & Co. KG distantieert zich hiermee uitdrukkelijk van alle inhoudelijke wijzigingen die na het plaatsen van de links naar de externe websites zijn doorgevoerd. Dit geldt ook voor de externe bijdragen op de website van Musterring International Josef Höner GmbH & Co. KG, zoals in gastenboeken, op discussiefora en in mailinglijsten.

Musterring International Josef Höner GmbH & Co. KG is niet verantwoordelijk voor de inhoud, de beschikbaarheid, de juistheid en de nauwkeurigheid van de links naar externe website en/of hun aanbod, links of advertenties. Musterring International Josef Höner GmbH & Co. KG is niet aansprakelijk voor illegale, onjuiste of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade als gevolg van het gebruik of niet-gebruik van de informatie op de externe websites waar de links naar verwijzen.

Auteursrecht

Musterring International Josef Höner GmbH & Co. KG streeft ernaar bij alle publicaties overeenkomstig het auteursrecht te handelen. Mocht desondanks sprake zijn van een inbreuk op het auteursrecht, dan zal Musterring International Josef Höner GmbH & Co. KG het betreffende object na kennisgeving verwijderen of overeenkomstig het auteursrecht publiceren.

Op de eigen en externe merken en handelsmerken die op de website worden genoemd, zijn de bepalingen van het toepasselijke merkenrecht en de eigendomsrechten van de toepasselijke geregistreerde eigenaar van toepassing. Een enkele vermelding is niet voldoende om aan te geven dat merken niet door rechten van derden zijn beschermd.

Het auteursrecht betreffende de eigen inhoud van Musterring International Josef Höner GmbH & Co. KG op het domein www.musterring.com behoort uitsluitend toe aan Musterring International Josef Höner GmbH & Co. KG. Reproductie van onder het auteursrecht vallende afbeeldingen, audio of teksten in andere digitale of fysieke publicaties is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke toestemming van Musterring International Josef Höner GmbH & Co. KG.

Rechtsgeldigheid

Deze disclaimer is van toepassing voor de website van waaruit naar deze pagina wordt verwezen. In het geval delen of afzonderlijke formuleringen van deze tekst niet, niet meer of niet volledig overeenkomen met de toepasselijke rechtssituatie, heeft dit geen gevolgen betreffende de inhoud en geldigheid van de overige delen van de tekst.